Mediu

Bivoliţele noastre pasc pe pajiştile înfiintate în secolul XII de saxoni, prin defrişări selective care urmăreau exact crearea posibilităţilor de hrană pentru animalele lor domestice. În ceea ce privește acest tip de habitat de pădure organizat într-o rețea, extrem de important pentru întregul peisaj transilvănean,îi menţinem rolul de coridor pentru fauna sălbatică și de frontieră naturală între parcelele pe care le utilizăm ca păşuni.

Ferma Transilvania Lactate din Mesendorf este situată la o altitudine între 500 şi 675 metri, pe partea sudică a văii râului omonim, şi se bucură de un mediu înconjurător cu un ridicat nivel al biodiversităţii.

Ferma este situată într-un areal cu vegetație de păduri naturale, cu specii autohtone grupate înformațiuni de stejar şi carpen, care adăpostesc specii de interes comunitar. Dimineaţa şi seara se pot vedea iepuri, căprioare, vulpişi ţapi sălbatici ieşiti din vizuinile lor. În mijlocul lunii mai se aud păsări precum cucul, privighetoarea, oriolul de aur și o specie locală de ciocănitoare. Şoimii sunt des văzuţi în zbor, peste dealuri.

Pajistile se înscriu în clasa de pajişti uscate seminaturale cu feţe acoperite cu tufișuri pe substraturi calcaroase, fiind situri importante pentru orhidee. Se remarcă faptul că cel puțin două specii de orhidee, Orchis ustulata și Orchis militaris, sunt enumerate în România pe lista florei amenințate. Pajiştile au pante care în medie nu depăşesc 120, orientate în majoritate către nord-vest formate pe straturi de argilăşi argilă nisipoasă şi sunt tăiate de albia râurilor Zăvoiu şi Ruaru. Parte din suprafeţe au fost folosite în ultimele decenii pentru a produce furaj cu capacitate ridicată de nutriţie, precum trifoi, alfalfa, porumbşi ovăz.

Pentru fertilizarea terenurilor aflate în exploatare, Transilvania Lactate foloseşte parţial deşeurile organice rezultate din fermă, respectăm normele bunelor practici agricole şi adoptăm o politică de protecţie a structurii ecosistemului şi vegetaţiei învecinate.

În Transilvania noastră, bivoliţele iubesc să acopere la pas dealurile pline de ierburi şi lucernăşi să se tăvăleasca în nămolul adunat lângă pârâurile sau tăurile locului.

Apă pură, argilă fină, lapte gustos. Un amestec care ne reaminteşte reţeta tradiţională acelor mai bune iaurturi făcute în vase de lut.

Descarcă

Studiu complet Fundația Adept Transilvania
Download PDF
Excelenţa Gustului